Phát triển doanh nghiệp ở thị xã Bỉm Sơn

Với mục tiêu thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025, thị xã Bỉm Sơn xây dựng kế hoạch thành lập 550 DN mới. Để thực hiện từng bước lộ trình này, trên cơ sở thực tế, địa phương đã hoạch định các mục tiêu cụ thể về chương trình phát triển DN cho từng năm, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu phát triển DN được đề ra.

Theo đó, trong năm 2021, thị xã Bỉm Sơn xây dựng kế hoạch thành lập mới 80 DN. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, thị xã đã thực thi một số chính sách để tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ DN khởi nghiệp và sáng tạo. Trong đó, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN, điển hình như Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, với các điều khoản ưu đãi về thuế, phí, được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu...

Ngoài ra, thị xã đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch đấu mối tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập DN mới. Đồng thời, thực hiện cơ chế hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho mỗi DN thành lập mới để làm thủ tục đăng ký thành lập DN; hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi DN thành lập mới để làm thủ tục kê khai thuế qua mạng; giao Chi cục Thuế khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung hỗ trợ các DN mới thành lập về công tác kế toán, thuế nếu DN có nhu cầu...

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 550 DN đang hoạt động có phát sinh thuế. Hàng năm, các DN trên địa bàn đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm của thị xã, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Trong quý 1-2021, thị xã đã thành lập được 15 DN mới; trong đó, có một số DN ở các lĩnh vực kinh doanh mới.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn, cho biết: Với mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển DN, tổ giúp việc phát triển DN thị xã sẽ tăng cường đôn đốc các xã, phường về phát triển DN. Yêu cầu các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt. Ngoài việc giao chỉ tiêu cho các cá nhân trong ban chỉ đạo phát triển DN, các xã, phường tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện nhằm tuyên truyền, vận động các hộ chuyển sang mô hình DN; phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung giải đáp các thắc mắc của các hộ liên quan đến công tác thuế và kế toán.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, như: cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tập trung giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ DN, nhà đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển DN và xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển cả về số lượng và chất lượng; quan tâm hỗ trợ DN phát triển về quy mô vốn và tài sản để nâng cao khả năng cạnh tranh; giảm tỷ lệ DN nhỏ và siêu nhỏ trong cơ cấu các DN trên địa bàn.

Thị xã cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các sở, ngành của tỉnh xây dựng chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ vào địa bàn. Ưu tiên thu hút các dự án sản xuất công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp ô tô, lọc hóa dầu, sản xuất linh kiện và lắp ráp điện tử, cơ khí chế tạo, chế biến gỗ mỹ nghệ xuất khẩu... Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có năng lực, trình độ quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DN trong thời gian tới.


Tùng Lâm 

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét